Lyhyesti

Hankkeen tavoitteena on edistää tuotannollisia yrityksiä erilaisissa modernisointitarpeissa. Robocoast-sivuillamme oleva Haastepankki on palvelu, johon teollisuuden pk-yritykset, voivat jättää yrityksen nimellä tai anonyymisti omassa tuotannossaan/toiminnassaan havaitsemiaan haasteita tai kehityskohteita (mm. teollisuus-, palvelu- tai ohjelmistorobotiikka, teollinen internet (IoT), data-analytiikka, keinoäly, tuotannon optimointi simuloimalla, digitalisointi). Mielenkiintoisimmista haasteista järjestämme Demopajan, jossa kyseiseen haasteeseen valmistetaan demo tai prototyyppi. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää aiheesta, voit olla yhteydessä meihin (yhteystiedot alla).

 

Hankekuvaus

Robotiikka on monitekninen alue, jossa suomalainen korkealaatuinen osaaminen ICT:ssä, automaatiossa, elektroniikassa ja konetekniikassa avaavat kasvun mahdollisuuksia sekä olemassa olevalle teollisuudelle että uusille innovaatioille. Yhä useammin tuotantoyksikön tehokkuus, joustavuus ja ennen kaikkea laatu ratkaisevat sen, mistä tuotantokapasiteetti ostetaan. Korkeiden laatu- ja joustavuusvaatimusten takia alihankkijoilta edellytetään pitkälle automatisoitua tuotantoa.

Yksi mielenkiintoisin robotisaatioon liittyvä ilmiö on reshoring. USA:ssa ja Britanniassa on jo nähtävissä, että ne yritykset, jotka ovat voimallisesti panostaneet robotiikkaan ja tuotannon automatisointiin ovat palauttamassa tuotantoaan takaisin kotimaahan. Tehokkaasti automatisoidun tuotannon avulla tuotteiden laatu on pystytty nostamaan erittäin korkealle ja samaan aikaan yksikkökustannukset laskea niin alas, että mm. logistiikkakustannukset ovat alkaneet näytellä merkittävää roolia tuotteen kokonaiskustannuksissa.

Robotiikka on levittäytymässä vahvasti valmistavan teollisuuden lisäksi myös hyvin monille muille toimialoille. Robotteja käytetään yhä enemmän hyödyksi mm. autoissa, terveydenhuollossa (leikkaus-, läsnäolo- ja hoivarobotit), vanhuspalvelupuolella (avustavat robotit), maataloudessa, rahoitus- (botit)ja turvallisuusalalla.

Palvelusektorin robotisointi on vasta käynnistymässä, joten on tärkeää, että Satakunnan robotti- ja automaatioyritykset ovat heräillä ja yrityksillä on omia tuotteita valmiina markkinoille siinä vaiheessa, kun palvelurobotiikkaliiketoiminta lähtee voimakkaaseen kasvuun. Älykäs tuotanto -hankkeessa pilotoimme ja rakennamme kehitysalustan ja- ympäristön, jonka avulla tuotannolliset yritykset voivat tutkia ja testata niitä ratkaisuja, joilla nykyistä tuotantoa olisi mahdollista uudistaa ja automatisoida ja sitä kautta lisätä kilpailukykyä, mikä pitkällä tähtäimellä tukee tuotannollisen toiminnan säilymistä Satakunnassa. Tämän lisäksi kehitysalusta auttaa alueen robotti- ja automaatioyritystenverkostoa pääsemään nykyistä helpommin kiinni niin teollisuuden kuin palvelusektoria palvelevaan robotiikan ja älykkään automaation tuoteliiketoimintaan.

Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

 

Lisätietoja:

Mikko Puputti                                                 Jukka Hissa
Klusteripäällikkö (Robocoast)                        Projektipäällikkö (Robocoast)
Prizztech Oy                                                  Prizztech Oy
Puh. +358 44 710 5343                                 Puh. +358 44 710 5469
mikko.puputti@prizz.fi                                   jukka.hissa@prizz.fi

 

Seuraa haasteiden edistymistä ja keskustelua Robocoastin ympärillä Twitterissä ja LinkedIn:ssä. Liittymällä postituslistallemme pysyt helposti kehityksen kyydissä: