17.02.2019
Ulvila, Finland
Päättynyt

Tukiviittomilla kommunikoiva robotti

Antinkartanon kuntoutuskeskus (SATSHP)

Demopaja on päättynyt: lue artikkeli täältä https://www.robocoast.fi/demopaja-tukiviittomarobotti/

——————————————————-

Autismi on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa hyvin vaihtelevia toiminnan esteitä. Autistisilla henkilöillä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja poikkeaa tavallisesta. Autistinen henkilö voi kommunikoida poikkeavasti, ja hän ajattelee, ymmärtää ja mieltää asioiden merkityksiä ja ympäristöään eri tavalla kuin muut.

Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla täydentämässä puhetta. Tukiviittominen soveltuu varhaiseksi kommunikointikeinoksi eriasteisissa puheen ja kielenkehityksen häiriöissä (Papunet.net). Viittomat saattavat edistää puheen kehitystä joillakin autistisilla henkilöillä sillä viittomissa motorinen ja visuaalinen muisti ovat auditiivisen muistin tukena. Viittomat toimivat hyvin autististen lasten puheongelmien kanssa, koska viittomat toiminnallisena keinona voivat herättää tarkkaavaisuutta, vahvistaa kontaktia sekä tehdä kommunikoinnista hauskaa, motivoivaa yhteispeliä. (Kerola K, Kujanpää S. & Timonen T. 2000. Autismikuntoutus).

Autistiset lapset eivät aina ymmärrä toisten ihmisten tunteita ja autistinen lapsi lähestyy leluja helpommin kuin ihmistä. Autististinen lapsi vaatii oppiakseen paljon toistoja (Laurie Dickstein-Fischer, an assistant professor at Massachusetts’ Salem State University’s School of Education, Robotic Trends, Steve Crowe   3.5.2016).  

Tavoitteena on opettaa robotille tai muulle visuaaliselle hahmolle tukiviittomia niin että tukiviittomia käytetään puheen rinnalla täydentämässä puhetta. Tavoitteena on testata autistisen lapsen ja suhtautumista tukiviittomia käyttävään tekniseen laitteeseen ja mitata sitä miten autistinen lapsi kommunikoi teknisen laitteen kanssa. Tavoitteena on uudenlaisen tekniikan avulla aikaansaada lapselle oppimisprosessi, joka edistää lapsen puheen kehitystä, herättää lapsen tarkkaavaisuutta, vahvistaa kontaktia. Tavoitteena on saada kommunikoinnista kuntouttava menetelmä teknisen laitteen ja lapsen välille.

Esimerkkejä tukiviittomista löytyy täältä: http://aineisto.viittomakielinenkirjasto.fi/lastenviittomasanakirja/index.html

 

Keskustelu

Seuraa haasteiden edistymistä ja keskustelua Robocoastin ympärillä Twitterissä ja LinkedIn:ssä. Liittymällä postituslistallemme pysyt helposti kehityksen kyydissä: