22.03.–08.04.2018
, Finland
Demopaja

Laadunvarmistusjärjestelmä

Prizztech Oy

Kohdeyrityksenä on konepaja, joka valmistaa jäähdytyskomponenttia autoteollisuuteen. Komponentti sisältää kymmeniä yksityiskohtia, joiden työstäminen, kiinnittäminen ja viimeistely toteutetaan osittain käsityönä. Yksittäisen valmiin komponentin laadullinen tarkastaminen silmämääräisesti taikka koneellisesti on haastavaa komponentin muodon, materiaalin, koon ja sen sisältämien lukuisten yksityiskohtien vuoksi. Haasteena on kehittää tekoälypohjainen laadunvarmistus, jossa tekoäly pystyy reaaliaikaisesti videokuvan perusteella seuraamaan, että kaikki käsityönä suoritettavat työvaiheet komponentin viimeistelyssä on toteutettu vaaditulla tavalla ja oikeassa järjestyksessä. Mikäli tekoäly havaitsee, että jokin komponentin viimeistelyyn liittyvä työvaihe on jäänyt suorittamatta taikka työvaihetta ei ole suoritettu vaaditulla tavalla, ilmoittaa tekoäly välittömästi tapahtuneesta puutteesta tai puutteellisesta suorituksesta. Ratkaisu ei siis suoraan pysty erottelemaan virheellisiä komponentteja mutta sen avulla voidaan varmistaa, että vaadittava työsuoritus on jokaisen komponentit osalta tehty oikein, mikä helpottaa huomattavasti työnjohdollisia tehtäviä ja antaa tukea silmämääräiseen laadunvarmistukseen.

OPTIO:
Kohdeyrityksenä on konepaja, jonka CNC -työstössä syntyy useita messinkisiä kappaleita nopeaan tahtiin. Toisinaan kappaleet saattavat valmistusvaiheessa lopussa osua toisiinsa, mistä seuraa laatuvirheitä. Osumien aiheuttamat poikkeamat ovat silmämääräisesti vaikeita havaita, koska ne ovat usein pieniä ja niitä voi löytyä käytännössä mistä kohtaan tahansa tarkasteltavaa kappaletta. Kaikki osumat eivät kuitenkaan aiheuta tarvetta hylätä kappaletta. Haasteena on löytää konenäkö ja/tai tekoälyratkaisu, joka pystyy nopeasti erottelemaan osuman saaneet kappaleet, minkä jälkeen asiantuntia voi silmämääräisesti arvioida täyttääkö osuman saanut kappale sille annetut laatukriteerit.

OPTIO:
Sairaalan leikkaussalin hygienia varmistaminen on äärimmäisen tärkeää ja myös tarkkaan ohjeistettu. Puutteellisesti suoritettu käsien hygieniasointi ennen leikkausoperaatiota aiheuttaa suurella todennäköisyydellä leikattavalle potilaalle vaikean infektion, joka voi johtaa kuolemaan. Haasteena on kehittää konenäkö ja/tai tekoälyratkaisu, joka pystyy automaattisesti valvomaan reaaliaikaisen videokuvan perusteella, että kaikki operaatioon osallistuvat henkilöt suorittavat käsien hygieniasoinnin annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti ennen leikkaussaliin menemistä. Mikäli tekoäly havaitsee kyseisessä rutiinissa puutteita tekee se automaattisesti asiasta ilmoituksen. Näin pystytään estämään inhimillisen virheen mahdollisuus eikä potilaan turvallisuutta tältä osin vaaranneta.

 

Kysymykset alla olevaan kommenttikenttään tai suoraan:

Mikko Puputti, Prizztech Oy
mikko.puputti@prizz.fi
044 710 5343

Keskustelu

Seuraa haasteiden edistymistä ja keskustelua Robocoastin ympärillä Twitterissä ja LinkedIn:ssä. Liittymällä postituslistallemme pysyt helposti kehityksen kyydissä: